Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

15.01.2019

Sivistysvaliokunnalle 15.1.

AMKE pitää esityksen tavoitteita ja ehdotuksia pääosin kannatettavina.

Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta keskeistä on, että eHOKS-palveluun tallennettavat tiedot ja tietojensaantioikeudet opiskelijaa koskevissa asioissa on määritelty mahdollisimman selkeästi. Rekisterinpitäjänä koulutuksen järjestäjä vastaa tietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta.

Lataa lausunto tästä