Lausunto hallituksen esitykseen liikenteen ammattipätevyyslainsäädännön muuttamisesta

15.01.2019

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle 15.1.

AMKE pitää hyvänä, että koulutusvaihtoehtojen rinnalle nostetaan koevaihtoehto. Lisäksi pidämme hyvänä, että opetus- ja kulttuuriministeriö edelleen myöntää luvan ammatillisen koulutuksen järjestäjille kuljetusalan perustason koulutukseen. Osaamisperusteisuuden vahvistuminen liikenteen ammattipätevyyksien suorittamisessa on jo osa ammatillista koulutuksen osaamista.

Lataa lausunto tästä