Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2020 ja julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020-23

18.10.2019

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 18.10.

Oppivelvollisuuden toteutumisen kannalta tärkeintä olisi varmistaa jokaiselle nuorelle edellytykset opiskella ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa. Peruskoulun ja ns. nivelvaiheen palveluiden tulee kyetä takaamaan riittävät perusvalmiudet, jotta opinnot toisella asteella on mahdollista suorittaa sujuvasti.

AMKE ry haluaa nostaa esiin myös huolen jatkuvan oppimisen rahoituksesta, joka puuttuu kokonaan julkisen talouden suunnitelmasta.

Lataa lausunto tästä