Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

17.10.2019

Eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle 18.10.

Vuoden 2020 hallituksen talousarviossa ammatilliseen koulutukseen esitetään valtionosuudeksi 917,6 M€, kokonaisrahoituksen noustessa 1,87 miljardiin euroon. Kun otetaan huomioon esim. kiky-sopimus sekä indeksikorotus, rahoitus nousee lähes sata miljoonaa euroa. Tämä lisäys parantaa koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiä. Vuosina 2013-18 ammatillisesta koulutuksesta leikattiin yli 300 M€, kun samanaikaisesti opiskelijamäärä nousi 50 000:lla.

Lataa lausunto tästä