Lausunto varhaiskasvatusasetus / lastenhoitajan pätevyys

10.12.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 10.12.

AMKE ry pitää varhaiskasvatusasetuksen muutosesitystä myönteisenä osoituksena tunnustaa ammatillisen koulutuksen tuottamaa monipuolista varhaiskasvatusosaamista sekä keinona parantaa työllisyyttä. Muutosesitys korjaisi nykyisiä tiukkoja kelpoisuusvaatimuksia.

Lataa lausunto tästä