Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

09.10.2018

Sosiaali- ja terveysministeriölle 9.10.

AMKE kannattaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain muuttamista siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon julkisen järjestämisvastuun piiriin kuuluvien palveluntuottajien tulisi ottaa sosiaali- ja terveysalan ammatillisia tutkintoja sekä ammattikorkeakoulututkintoja suorittavia opiskelijoita harjoitteluun ilman erillistä korvausta.

Lataa lausunto tästä