Lausunto selvityksestä suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä

18.03.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 18.3.2018

AMKE pitää tärkeänä selvityshenkilöiden esitystä, että englanninkielellä opiskeleville ammatillisen koulutuksen opiskelijoille tulee yhdenvertaisesti tarjota mahdollisuutta kahden tutkinnon eli ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Kaksoistutkinnon merkityksen ja laajuuden vuoksi kehittämistyön tulee olla samanaikaista. 

Lataa lausunto tästä