Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta 2019-2022

08.05.2018

Sivistysvaliokunnalle 8.5.2018

  • Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosikohtaista rahoitusta on korotettava ja indeksijäädytyksistä luovuttava
  • Ammatillisen koulutuksen rooli innovaatiojärjestelmässä on tunnistettava ja toinen aste otettava mukaan innovaatiorahoituksen kumppaniksi
  • Koulutusjärjestelmän rahoituksen kokonaisuus on arvioitava hallinnonalat ylittäen
Lataa lausunto tästä