Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

03.10.2018

Eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle 3.10.

Talousarviossa esitetyillä resurssilla ammatillinen koulutus ei kykene toteuttamaan sille asetettuja tehtäviä. Ammatilliseen koulutukseen tarvitaan merkittäviä taloudellisia lisäresursseja, jotta se pystyy vastaamaan kaikkiin sille asetettuihin tehtäviin.

AMKE ry esittää vähintään kymmenen prosentin korotusta ammatilliseen koulutukseen suunnattuun määrärahaan.

Lataa lausunto tästä