Lausunto hallituksen esityksestä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

18.03.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 18.3.2018

Lataa lausunto tästä