Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

23.10.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 23.10

AMKE ry kannattaa ehdotusta siltä osin, kuin se koskee vanhempien tulojen vaikutusta opintorahan perusmäärään ja asumislisään. AMKE ry:llä ei ole kantaa ehdotukseen apurahojen huomioonottamisesta opintotuessa. 

Lataa lausunto tästä