Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

18.11.2018

Sivistysvaliokunnalle 18.11.

AMKE kannattaa

  • Tilauskoulutuksen laajentamista koskemaan ETA-alueen kansalaisia
  • Korkeakoulujen erillishakua, mutta korostaa, että ammatillisesta koulutuksesta valmistuneita opiskelijoita tulee kohdella tasavertaisesti erillishakua toteutettaessa
  • Opiskelijan siirtymistä korkeakoulun sisällä toiseen tutkintoon
    • AMKE haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, että erityisesti korkeakoulusta toiseen siirryttäessä ei suoritetuttuja opintoja tunnusteta riittävästi.

AMKE ei kannata

  • esitystä ylemmän ammattikorkeakoulutkinnon hakukelpoisuudesta sen kaltaisena kuin se on nyt esitetty.
Lataa lausunto tästä