Lausunto ehdotuksesta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamiseksi

18.03.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 18.3.2018

Lausunnossaan AMKE:

  • esittää, että opiskelijapalautteen kerääminen aloitetaan siinä vaiheessa, kun KOSKI-järjestelmä toimii prosessia ja tunnistautumista tukevana järjestelmänä. Tämä edellyttää asetuksen voimaantulon siirtämistä.
  • esittää, että opiskelijapalautteen keräämisen toimivuutta ja kohdentumista arvioidaan kokonaisuutena vuonna 2020.
  • ei yhdy asetuksen vaikuttavuuden arviointiin, vaan toteaa, että kyseessä on merkittävä koulutuksen järjestäjien lisätehtävä.
Lataa lausunto tästä