Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista eduista koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuvan osaamisen hankkimisen ajalta

11.08.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 11.8.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:llä ei ole huomautettavaa esitykseen

Lataa lausunto tästä