Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta

13.12.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 13.12.2017

  • AMKE ei kannata asetusluonnokseen sisältyviä kelpoisuusehtojen kiristyksiä.
  • AMKE esittää, että sosiaali- ja terveysalan opettajien kelpoisuusehdot yhdenmukaistetaan muiden alojen opettajien kelpoisuusehtojen kanssa tai vaihtoehtoisesti tutkintoluetteloa on karsittava olennaisesti vastaamaan otsikon määrittelyä.
  • AMKE kannattaa esitettyjä siirtymäsäännöksiä pienin täydennyksin.
Lataa lausunto tästä