Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

03.11.2017

Eduskunnan verojaostolle 3.11.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry kannattaa esitystä varainsiirtoverolain muuttamisesta tavalla, joka mahdollistaa ammatillisen koulutuksen järjestäjän koulutuskäytössä olevien kiinteistöjen luovuttamisen ilman varainsiirtoveroa, kun koulutuksen järjestäjät yhdistyvät. Pidämme myös hyvänä, että verovapaus mahdollistaa kiinteistöjen luovuttamisen koulutuksen järjestäjän omistukseen tulevalle kiinteistöyhtiölle.

Lataa lausunto tästä