Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta

15.11.2017

Sivistysvaliokunnalle 15.11.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry pitää tärkeänä, että keinoja opetuksen ja koulutuksen
järjestäjien kielivalikoiman laajentamiseksi ja suomalaisten kielitaidon monipuolistamiseksi etsitään
aktiivisesti. 

Lataa lausunto tästä