Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

20.11.2017

Sivistysvaliokunnalle 20.11.

  • AMKE kannattaa esitettyjä lakimuutoksia, jotka ovat pääosin teknisiä.
  • AMKE vaatii, että opiskelijahuollon palveluiden rahoituksen riittävyyttä seurataan.
  • AMKE edellyttää, että ammatillisen koulutuksen oppilas- ja opiskelijahuollon rajapintoihin sekä siltapalveluiden tarpeeseen kiinnitetään erityistä huomiota.
Lataa lausunto tästä