Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

18.05.2017

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 18.5.

  • Aikuisten koulutustarpeet huomioitava
  • Työvoimakoulutus on tärkeä osa ammatillista koulutusta
  • Koulutuksen saavutettavuudesta huolehdittava
  • Rahoitus oltava ennakoitavissa
  • Ammatillinen koulutus kantaa päävastuun myös maahanmuuttajien koulutuksesta
Lataa lausunto tästä