Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

03.05.2017

Sivistysvaliokunnalle 3.5.

Keskeiset muutosesitykset

  • Rahoitusmallia muutetaan seuraavasti: perusrahoitus 60 %, suoritusrahoitus 30 % ja vaikuttavuusrahoitus 10 %, sillä opintosuoritusten ja vaikuttavuuden korostaminen rahoituksessa eivät kannusta valitsemaan opiskelijoita, joilla on heikko todennäköisyys läpäistä koulutus menestyksellisesti.
  • Maksutonta opiskelijaruokailua ei laajenneta kaikille perustutkintoa suorittaville.
  • Henkilökohtaistamisen perusteluja on muutettava vanhempien osallistumisen osalta.
  • Koulutuksen järjestäjälle ei pidä säätää yleistä velvoitetta ohjata opinnoista kiinnostuneita.
  • Arvonlisäverolain 30. pykälää on muutettava reformin yhteydessä, jotta yksityinen koulutuksen järjestäjä saa vuokriin kuuluvan arvonlisäveron kompensaation.
Lataa lausunto tästä