Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

11.08.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 11.8.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tukee esitystä 75 euron huoltajakorotuksesta opintorahaan. Korotukseen olisi oikeus opintorahaa saavalla alaikäisen lapsen huoltajalla.

Lataa lausunto tästä