Ehdotus opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta

11.08.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 11.8.

Ammatillisen osaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry pitää tärkeänä, että ammatillista tutkintorakennetta koskevaa sääntelyä selkeytetään ja kevennetään. 

Lataa lausunto tästä