Lausunto perusopetuslain ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 21.11.

21.11.2016

Esitykseen sisältyy nykyistä selkeämpi mahdollisuus sisällyttää perusopetuksen opintoihin työelämään tutustumista ja vapaavalintaisia ammatillisia opintoja. Lisäksi poistetaan nykyistä moninkertaista osaamistason arviointia ja suunnitelmien tekemistä. AMKE kannattaa näitä esityksiä.

Lataa lausunto tästä