Lausunto hallituksen esitykseksi laiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 §:n muuttamisesta 12.8.

12.08.2016

AMKE tukee luopumista vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta itsenäisesti asuvien 18-19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta.

Ammatillisen koulutuksen reformin valmistelussa on huolehdittava, että opiskelijoiden oikeutta opintotukeen ei heikennetä.

Lataa lausunto tästä