Lausunto esityksestä yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta HE 231/2016 16.11.

16.11.2016

AMKE ry:llä ei ole huomautettavaa esitykseen.

Lataa lausunto tästä