Lausunto ammatillisen koulutuksen lakimuutoksista 18.2.

18.02.2016

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 § muuttamisesta

Lataa lausunto tästä