Lausunnot hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017

11.10.2016

Asiantuntijalausunto Sivistysvaliokunnalle 11.10.2016

Ammatillisen koulutuksen rahoitus on supistunut vuoden 2013 jälkeen. Vuonna 2017 ammatillisen peruskoulutuksen rahoitus on noin 331 miljoonaa euroa eli 19,5 % alhaisempi kuin vuonna 2013. Määrällisesti suurin 190 miljoonan euron leikkaus kohdistuu vuoteen 2017, mikä heikentää koulutuksen saavutettavuutta. 

Lataa lausunto tästä