Lausunnot hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017

07.10.2016

Asiantuntijalausunto Sivistys- ja tiedejaostolle 7.10.2016

Ammatillisen koulutuksen rahoitus on supistunut vuoden 2013 jälkeen. Vuonna 2017 ammatillisen peruskoulutuksen rahoitus on noin 331 miljoonaa euroa eli 19,5 % alhaisempi kuin vuonna 2013. Määrällisesti suurin 190 miljoonan euron leikkaus kohdistuu vuoteen 2017, mikä heikentää koulutuksen saavutettavuutta.

Lataa lausunto tästä