Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 26.8.2014.

26.08.2014

Lataa lausunto tästä