Vetoomus hallitusohjelmaneuvotteluille ammatillisen koulutuksen tuottaman jatko-opintokelpoisuuden säilyttämiseksi

21.05.2015

AKAVA, AMKE, ARENE, OAJ, SAK, STTK, SY, SAKKI ja SAMOK vetoavat, ettei suomalaisen laadukkaan ja vetovomaisen ammatillisen koulutuksen vetovoimaa heikennetä lyhentämällä koulutuksen kestoa kolmesta vuodesta kahteen vuoteen, mikä samalla merkitsisi jatko-opintokelpoisuuden menettämistä.

Lataa kannanotto tästä