Suomi tarvitsee ammattiosaajia - ammatillinen koulutus ei voi olla säästökohde

17.02.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 15.2. ”virkanäkemyksen tulevan hallituskauden tarvittavista sivistyspoliittisista toimista”. Virkanäkemys sisältää suuren joukon ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskevia toimia. 

Kattava joukko elinkeinoelämää, palkansaajia, ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, opettajia ja opiskelijoita edustavia järjestöjä toteaa, että virkaraportissa esitetty tilannekuva ja tarvittavat toimet eivät joiltain osin vastaa toimijoiden näkemystä.

- Ajatus siitä, että ammatillisen koulutuksen jo suorittaneilta rajoitettaisiin mahdollisuutta toisen ammatillisen tutkinnon suorittamiseen, ei vastaa yksilön ja työelämän tarpeita. Ammatillisen koulutuksen suorittanut tarvitsee työn ja työelämän nopean muutoksen vuoksi suurella todennäköisyydellä työuransa aikana omaan osaamistaan uudistavaa tai laajentavaa ammatillista koulutusta. Tästä syystä koulutustarve tulee aina arvioida yksilöllisen tarpeen perusteella, painottaa AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu

Lampun mukaan on tärkeää, että ammatillista koulutusta kehitetään jatkuvasti yhteiskunnan ja työelämän muuttuessa.

- Kehittämisen perusta täytyy olla tietoon perustuvaa. Pelkät tilastot eivät riitä, vaan niiden taustalla olevia syitä ja seurauksia tulee ymmärtää. Kehittämisen tulee perustua ensisijaisesti ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaamiseen.

Kannanotto >>

Lataa kannanotto tästä