Koulutus tarvitsee resurssinsa voidakseen vastata työvoimakysyntään

10.04.2024

Yritysten työvoimatarpeesta yli puolet kohdistuu ammatillisen koulutuksen suorittaneisiin. Suurelta osin koulutus pystyy tähän tarpeeseen vastaamaan hyvin. Tätä näkemystä vahvistavat valtakunnallisten palautekyselyiden tulokset, joiden mukaan sekä opiskelijat, että työelämä ovat tyytyväisiä ammatilliseen koulutukseen.
­
- Yhteiskunta saa hyvän katteen ammatilliseen koulutukseen sijoitetulle rahalle. Koulutusta tulee kuitenkin kehittää jatkuvasti, korostaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisen ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeen. Tavoitteena on parantaa koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta mm. tehostamalla opiskelijoiden oppimisen tukea sekä kasvattamalla rahoituksessa työllistymisen, jatko-opintoihin siirtymisen, suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien painoarvoa. 

- Lainsäädäntö tulee voimaan jo vuoden 2025 alusta. On tärkeää, että ammatillisen koulutuksen rahoitus on vakaata ja ennakoitavaa uudistusten tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi, toteaa Lamppu. 

Ammatillisessa koulutuksessa on kasvava määrä oppivelvollisia, aikuisia ja maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, jotka tarvitsevat erityistä tukea opinnoissaan. Koulutuksen järjestäjät käyttävät yhä suuremman osuuden rahoituksesta oppimisen tukeen. 

- Hallituksen tulee pitää pitää kiinni vähintään rahoituksen nykytasosta, jotta myös jatkossa saadaan osaavia ammattilaisia työelämään, painottaa Lamppu.

Kansallisena tavoitteena on, että puolet nuorten ikäluokasta olisi suorittanut korkeakoulututkinnon vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että yhä useamman ammatillisen tutkinnon suorittaneen nuoren tulisi jatkaa korkeakouluun.

- Jo nyt lähes puolet ammattikorkeakoulujen uusista opiskelijoista on ammatillisen tutkinnon suorittaneita. On tärkeää pitää edelleen huolta ammatillisen koulutuksen tuottamasta hyvästä ammatillisesta osaamisesta, mutta samanaikaisesti vahvistaa myös opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksia, sanoo Lamppu.  
 

Lataa kannanotto tästä