Budjettiriihi tarjosi ammattikoulutukselle laihan keiton

10.09.2021

Budjettiriihi ei tuonut ammattikoulutukselle mitään valtionvarainministeriön ehdotuksesta poikkeavaa lisärahoitusta. Rahoituksen lisäkohdistukset keskittyvät oppivelvollisuuden laajenemisen lisävelvoitteiden hoitoon, kun samalla aikuisväestön osaamisen ylläpitovelka kasvaa jatkuvasti.

- Paheneva osaamisvaje on merkittävä kansantalouden kasvun este, toteaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn toimitusjohtaja Veli Matti Lamppu.    

Hallituksen budjettiesitykseen sisältyy perusrahoituksen lisäksi jo hallitusohjelmassa luvattu määräaikainen 70 M€ tulevaisuusinvestointi opettajien ja ohjaajien palkkaukseen. Lisäksi kompensoidaan oppivelvollisuuden laajenemisen kustannuksia toiselle asteelle 65 M€:lla sekä vahvistetaan opiskelijahuollon palveluita 20 M€:lla. Indeksikorotuksista pidetään kiinni.  

- Määräaikainen rahoitus henkilöstön palkkaukseen luo epävarmuutta ja heikentää osaavien opettajien saatavuutta. Tällaiset rahoitukset olisi viimeistään nyt pitänyt saada normaaliin rahoituskehykseen, painottaa Lamppu. 

Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton edistämisen toimenpiteet ovat vaatimattomia ja kohdistuvat lähinnä korkeakoulutettuihin. 

- Kaikissa viimeaikaisissa työvoimatarveselvityksissä korostuu pula ammattiosaajista. Ammattitaitoisten ulkomaalaisten maahanmuuttoa tulee edistää. Tämä ei ole niinkään kustannuskysymys, vaan ennen muuta tahto- ja toimenpideasia, korostaa Lamppu.