Ammattiosaamisen varmistamisella talouskasvua

21.08.2018

AMKEn budjettiriihikannanotossa esitetään merkittäviä lisäpanostuksia ammatilliseen koulutukseen vuoden 2019 budjetissa.

Talouden noususuhdanteesta tulee saada mahdollisimman suuri hyöty yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamiseksi ja työllisyyden kestävän kasvun toteutumiseksi. Tämä edellyttää voimakkaita panostuksia ammattiosaamiseen.

Lataa kannanotto tästä