Ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistukselle tarvitaan aikalisä

30.05.2022

Ammatillista koulutusta ja sen rahoitusta tulee tarkastella ja ohjata yhtenä kokonaisuutena. Työikäisten osaamistarpeet eivät saa jäädä oppivelvollisten jalkoihin, sillä jatkuvan oppimisen tarve koskettaa kaikkia työikäisiä.  
  
Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt hallituskauden loppumetreillä merkittävän toisen asteen uudistuksen. Käytännössä uudistus koskettaa ammatillista koulutusta, jonka rahoitusta ollaan jakamassa kahtia ja yhden rahoitusmallin sijaan jatkossa olisi kaksi rahoitusmallia. Kiirehtimisen sijaan tarvitaan ensin yhteinen kokonaisnäkemys siitä, mitä muutoksia nykytilaan tarvitaan.  
  
Hallitus on sitoutunut tietoperustaiseen päätöksentekoon. Silti nyt ollaan tekemässä uudistusta vailla riittävää tietopohjaa. Esimerkiksi nykyisen rahoitusmallin ohjausvaikutuksista ja kustannusseurannasta tarvitaan tarkempaa ja pitkäaikaisempaa seurantatietoa. Lisäksi on selvitettävä paremmin valmistelussa olevien muutosten vaikutuksia jatkuvan oppimisen rahoitukseen. Koulutuksen kehittämisen tulee perustua arviointitietoon. 
  
Jatkuvan oppimisen edellytyksiä ei pidä heikentää 
  
Ammatillinen koulutus tarjoaa ratkaisuja osaajapulaan. Työelämän muutos koskettaa kaikkia työikäisiä ja jatkuvan oppimisen tarve on kasvava. Suurin osa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on aikuisia. 
  
Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmä - ammatilliset perustutkinnot sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnot - muodostavat kokonaisuuden, jota täytyy myös jatkossa kehittää tästä lähtökohdasta. Yli 20-vuotiaiden mahdollisuuksia oman osaamisensa uudistamiseen ja päivittämiseen ei pidä heikentää. Tämä tulee olemaan nyt lausuntokierroksella olevien ammatillista koulutusta koskevien esitysten seurannaisvaikutus. Rahoituksen kohdentamisessa tulee tunnistaa kasvava tarve jatkuvalle oppimiselle.
  
Vetoamme hallitukseen – kiirehtimisen sijaan tarvitaan nyt valmistelulle lisää aikaa.  Valmistelun pohjaksi tarvitaan riittävä tietopohja sekä kattavampi kokonaisnäkemys ammatillisen koulutuksen eri tehtävien tasapainosta ja muutoksien tarpeesta. Ammatillisen koulutuksen tulee tulevaisuudessa vastata nykyistä paremmin sekä koko työikäisen väestön että eri toimialojen osaamistarpeisiin.  
  
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE 
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu 
  
Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
johtava asiantuntija Mirja Hannula 
  
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL 
hallituksen puheenjohtaja Antti Loukola 
  
Keskuskauppakamari 
johtava asiantuntija Mikko Valtonen 
  
Kirkon työmarkkinalaitos 
neuvottelupäällikkö Ulla Westermarck 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry 
Koulutusjohtaja Nina Lahtinen 
 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, MTK  
koulutusjohtaja Susanna Aro  
  
Sivistystyönantajat  
elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode 
  
Suomen Yrittäjät 
koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen 

Lataa kannanotto tästä