Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaus vie pohjaa talouden kasvulta

16.04.2024

Hallitus päätti kehysriihessä leikata ammatillisen koulutuksen rahoituksesta sata miljoonaa euroa osana valtiontalouden sopeuttamistoimia. Tämä tarkoittaa noin viittä prosenttia 2,08 miljardin rahoituksesta. Päätös on vastoin lupausta olla leikkaamatta koulutuksesta. 

- Yritysten työvoimatarpeesta yli puolet kohdistuu ammatillisen koulutuksen suorittaneisiin. Vaikeus saada ammattiosaajia on jo monille yrityksille kasvun este. Hallituksen leikkauspäätös vie pohjaa talouden kasvuedellytyksiltä, toteaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.  

Ammatillisella koulutuksella katsotaan olevan keskeinen rooli nuorten koulutustason nostoon liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Yhä suuremman osan ammatillisen tutkinnon suorittaneista odotetaan siirtyvän jatko-opintoihin korkea-asteelle. Tärkeää on pitää kiinni koulutuksen laadusta. 

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoista jo lähes viidennes saa erityistä tukea.  

- Ammatillinen koulutus kantaa merkittävää yhteiskuntavastuuta. Koulutuksen järjestäjät käyttävät yhä suuremman osuuden rahoituksesta oppimisen tukeen, sanoo Lamppu. 

Rahoituksen supistumisen seurauksena osalla ammatillisen koulutuksen järjestäjistä on todennäköisesti edessään yhteistoimintaneuvottelut.  

- Hallituksen tulisi vielä harkita leikkauksia ja pitää kiinni vähintään rahoituksen nykytasosta, jotta ammatillinen koulutus voi toteuttaa laadukkaasti tehtäväänsä ja vastata siihen kohdistuviin moninaisiin kehittämisodotuksiin, painottaa Lamppu.   

Lataa kannanotto tästä