Ammatillinen koulutus tulee pitää yksityisten ja julkisten oppilaitosten toimintana

11.01.2022

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA julkistamasta arvo- ja asenne tutkimuksesta ilmenee, että 42 prosenttia vastaajista olisi valmiita siirtämään tulevaisuudessa myös ammatillisen ja lukiokoulutuksen (toisen asteen koulutus) tulevien hyvinvointialueiden tehtäväksi.

Ammatillinen koulutus on sekä julkisten että yksityisten oppilaitosten toteuttamaa toimintaa eikä sitä ole perusteltua siirtää hyvinvointialueiden toteutettavaksi, toteaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry.

- Hyvinvointialueilla sijaitsee usein monia yksityisiä ja julkisia koulutuksen järjestäjiä, jotka täydentävät toistensa palveluita. Monituottajuus varmistaa eri alojen opintojen alueellisen saatavuuden ja työelämän kehittämispalvelut. Ammatillisen koulutuksen rahoituksesta vastaavat kunnat ja valtio. Tämä on toimiva malli, toteaa AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu

Työllisyyspalveluiden uudistus TE-palvelut 2024 siirtää työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun kunnille. Ammatillisen koulutuksella on merkittävä rooli työllisyyden hoidossa, joten yhteistyön tulee jatkua saumattomasti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt toisen asteen koulutuksen yhteisyön ja rakenteellisen kehittämisen hankkeen. Yhtenä tavoitteena on varmistaa koulutuksen alueellinen saatavuus ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteistyöllä.

- Hallinnollisen yhteistyön ja yhteisen opintotarjonnan lisääminen on tärkeää. Samalla tulee säilyttää sekä ammatillinen että lukiokoulutus itsenäisinä koulutusmuotoina. Yhteistyö saattaa johtaa myös koulutuksen järjestäjien yhdistymisiin ja tätä kautta luontevaan rakenteelliseen uudistumiseen, toteaa Lamppu.  

Hyvinvointialueille ollaan siirtämässä kuntien terveydenhoitopalveluita. Nämä palvelut koskevat myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoita.  Opiskelijahuollon palveluiden toimeenpanolla on erittäin tärkeä rooli opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä. Palveluiden tulee olla opiskelijoille helposti saatavina lähipalveluina. Pandemian aiheuttaman hyvinvointivajeen takia palveluiden sujuva saatavuus on erityisen tärkeää.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKElla on 85 jäsentä. Niistä 56 % on yksityisiä ja 44 % kuntia tai kuntayhtymiä.  AMKEn jäsenet edustavat 97,6 % opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella opiskelevista opiskelijoista. 

Lataa kannanotto tästä