Ammatillinen koulutus ei hyydy poikkeusoloissa

23.04.2020

Koronakriisillä on pitkäkestoisia haittavaikutuksia talouteen. Osaamisen varmistaminen ja koulutus ovat tehokasta lääkettä yksilön, yritysten ja yhteiskunnan kohtaamien haittojen minimoimiseksi ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Ammatillisella koulutuksella on tässä keskeinen rooli. AMKE esittää seuraavia toimia

  • Työvoimakoulutuksen ja yhteishankintakoulutuksen resurssit varmistetaan. Yrityksille, lomautetuille ja irtisanotuille tarjotaan koulutus- ja osaamispalveluita. Monia palveluita voidaan toteuttaa heti. Ei pidä odottaa syksyyn.  
  • Kysyntää osaamis- ja koulutuspalveluille tulee kriisin hellitettyä voimakkaasti. Leikkaukset ammatillisen koulutuksen määrärahoihin vaikeuttavat oleellisesti koronakriisin taloudellista vaikeuksista toipumista. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta pitää lisätä eikä tulevaisuusinvestointirahoituksesta tule luopua.
  • Ammatillisen koulutuksen resurssit tulee kohdentaa mahdollisimman vaikuttavasti koko työikäisen väestön osaamisen turvaamiseen.
  • Oppivelvollisuuden laajentamisen käyttöönottoa tulee siirtää ja sen taloudelliset vaikutukset tulee arvioida huolella.  
Lataa kannanotto tästä