AMKEn viesti budjettiriiheen: Ammatillinen koulutus tarvitsee taloudellista vakautta

16.08.2023

- Laadukkaan ja kysyntää vastaavan ammatillisen koulutuksen turvaamiseksi tarvitaan riittävä ja ennakoitava rahoitus, muistuttaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa, mutta samalla on kasvanut myös työllisten ja työvoiman kysynnän määrä. Kasvava joukko ammattiosaajia tarvitsee ammatillisen koulutuksen palveluita. Kysyntää on niin työvoimakoulutukselle kuin työntekijöiden osaamista kehittävälle ja uudistavalle koulutukselle. Oppivelvollisten ammattikoulutus vaatii yhä enemmän resursseja.  

- Hallitusohjelmassa peräänkuulutetaan ammatillisen koulutuksen vakaata perusrahoitusta. Tämä tarkoittaa muun muassa, että merkittävä yleinen kustannustason nousu tulee ottaa täysimääräisesti rahoituksessa huomioon. Hallituksen tulee pitää rahoitusta koskevat lupauksensa, toteaa Lamppu.

Hallitusohjelmassa on useita kirjauksia ammatillisen koulutuksen kehittämistarpeista. Siinä on tunnistettu hyvin mm. opiskelijoiden kasvava oppimisen tuen tarve. 

- Hallituksen lupaus kehysrahoituksen lisäämisestä kymmenellä miljoonalla eurolla oppimisen tukeen on tervetullut, kiittää Lamppu.

- Toisaalta myös monet muut hallitusohjelman linjaukset vaativat toteutuakseen lisärahoitusta. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien velvoitteita lisättäessä tulee hallituksen varautua budjetissa myös niistä aiheutuviin lisäkustannuksiin, painottaa Lamppu.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksesta valtion osuus on vuonna 2023 noin miljardi euroa. Hieman suuremman osuuden maksavat kunnat. Kokonaisrahoitus on noin 2, 050 miljardia euroa. Rahoitus kehittyi viime hallituskaudella suotuisasti usealla kymmenellä miljoonalla eurolla. Pääosa noususta on ollut kuitenkin määräaikaista rahoitusta. 

Lataa kannanotto tästä