AMKEn, Kuntaliiton ja OAJ:n esitys oppilaitoskiinteistöistä luopumisen helpottamiseksi

29.09.2015

AMKE, OAJ ja Kuntaliitto esittävät opetus-ja kulttuuriministeriölle, että valtio luopuu ammatillisen koulutuksen kiinteistöjen rakentamiseen tai korjauksiin saatujen valtionosuuksien takaisinpalautusvelvollisuudesta.

Lataa kannanotto tästä