Yritys- oppilaitosyhteistyötä Gradian lähihoitajakoulutuksessa

10.12.2019


Malli koulutuksen toteuttamisesta Villa Tauluhovissa syntyi Gradian ja yrityksen henkilöstön yhteisen ideoinnin ja suunnittelun tuloksena. Villa Tauluhovi on palvelukoti, joka tarjoaa yksilöllistä hoitoa ja asumispalveluita ikääntyville asiakkaille. Se soveltuu erittäin hyvin koulutussopimuspaikaksi opiskelijoille, jotka suorittavat Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen tutkinnon osaa. Koulutusmallissa Villa Tauluhovissa opiskelee yhtä aikaan kahdeksan lähihoitajaopiskelijaa.  

Gradia Jyväskylä on vuokrannut Villa Tauluhovista myös opetustilat, joissa Gradian opettaja valmentaa ja ohjaa opiskelijoita ennen koulutussopimusjaksoa sekä sen aikana. Nämä järjestelyt mahdollistavat sen, että opettaja on läsnä työpaikalla useammin ja tulee tutuksi työyhteisölle. Myös Villa Tauluhovin työpaikkaohjaajien perehdyttäminen ja ohjaus sekä näyttöjen organisointi tapahtuu luontevasti osana opettajan työtä. 

Näin koulutusmalli toimii käytännössä: 
Ennen jaksoa: Opettaja, opiskelija ja Villa Tauluhovin opiskelijavastaava sopivat yhdessä, millaisia työtehtäviä opiskelija koulutussopimuksen aikana harjoittelee ja mitä hänen on tutkinnon osan suorittaakseen opittava. 

Jakson alussa: Työelämässä oppiminen alkaa infopäivällä, jonka aikana tutustutaan, perehdytään tiloihin ja työelämänpelisääntöihin sekä suunnitellaan opiskelijoille työvuorot. Alkuvaiheessa opiskelijat saavat tuntuman työpaikan asiakkaista ja yleisistä työtehtävistä. 

Jakson aikana: Opiskelija syventää oppimistaan perehtymällä valittujen asiakkaiden hoitoon ja reflektoi oppimiskokemuksiaan opiskelijoiden pienryhmässä. Vaikka opiskelijat ovat merkittävässä roolissa hoitotyössä, työpaikkaohjaajat vastaavat hoidosta ja varmistavat potilasturvallisuuden. Opettaja tapaa opiskelijat viikoittain, keskustelee, seuraa heidän työskentelyään sekä keskustelee työpaikkaohjaajien kanssa. 

Jakson lopussa: Työpaikkaohjaaja ja opettaja varmistavat, että opiskelijalla on valmiudet tutkinnon osan suorittamiseen ja hänen kanssaan suunnitellaan työtehtävät, joissa hän näyttää osaamisensa. 

Win-Win-Win -tilanne
Koulutusmalli tarjoaa opiskelijoille opettajan ja opiskelijaryhmän tärkeän sosiaalisen tuen ja turvan uudessa oppimisympäristössä. Tämä on madaltanut opiskelijoiden kynnystä lähteä vanhustyöhön oppimaan ja sytyttänyt innostuksen työtä kohtaan. 

Myös Villa Tauluhovi on ollut tyytyväinen kokemukseen: Useimmat heillä koulutussopimuksella opiskelleista ovat opintojensa edettyä palanneet Villa Tauluhoviin tekemään sijaisuuksia tai kesätöitä, mikä on ollut suureksi avuksi yksikön erilaisiin rekrytointitarpeisiin. Koulutusyhteistyön myötä henkilöstökin on saanut uutta virtaa opiskelijoiden ohjaamiseen ja työn kehittämiseen. Kaikkia osapuolia motivoivaa on, että koulutusmallin hyödyt näkyvät saman tien myös Villa Tauluhovissa asuville vanhuksille. Opiskelijat pystyvät järjestämään heille sellaista hyvinvointia tukevaa toimintaa, johon hoitajien resurssit eivät olisi riittäneet.

Blogin kirjoittamiseen on osallistunut myös sosiaali- ja terveysalan opettaja Pirjo Hannula Gradiasta. 

Kirjoittaja

Krista Hanski
asiakkuuspäällikkö, Gradia

Hanski Krista