Yrittäjyyskasvatus valmistaa nuorta työelämän muutokseen

20.03.2018

Yrittäjyyskasvatus ja -opetus ovat kuuluneet tiiviisti eri kouluasteiden opetussuunnitelmiin ja tutkinnonosiin jo parin vuosikymmenen ajan. Termi istuu paremmin ammatillisen koulutuksen kenttään kuin yleissivistävään koulutukseen; yrittäjyys mielletään luontevammin oman ammattitaidon harjoittamisen muodoksi.

Yrittäjyysintentioita on tutkittu paljon ja Suomi on loistanut jo pitkään nuorten yrittäjyysinnostuksen mallimaana (mm. Eurobarometri). Parikymppisten nuorten innostusta hehkutetaan ja viikoittain esiin nousee tarinoita eri puolelta Suomea. 

Harvemmin nuorten yrittäjyyskeskusteluissa nousee esiin se työ mitä tehdään ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Tulevaisuuden yrittäjyys tehdään yrittäjyyden junioriseuroissa, järjestöissä, jotka ovat tukemassa oppilaitoksia saavuttamaan heille asetettuja opetuksen tavoitteita. 

Yrittäjyyskasvatuksen vaikutusta nuorten oppimiseen ja koulumotivaatioon on tutkittu vähän. Helmikuussa julkistettu uusi eurooppalainen suurtutkimus osoittaa, että pitkäkestoinen yrittäjyyskasvatus vahvistaa nuorten omassa elämässään tarvittavia taitoja ja nuoret kokevat olevansa varmempia omasta tulevaisuudestaan.

Kaikkiaan 12 000 nuoren, opettajan ja vanhemman kokemukset yrittäjyyskasvatuksesta ovat positiivisia. Erityisesti opettajilta usein kuultu huoli yrittäjyyskasvatuksen aloittamisen esteenä, että se voi ”varastaa” aikaa muilta tärkeiltä tehtäviltä osoittautui päinvastaiseksi. 

Nuoret motivoituvat ja oppivat yrittäjyyden kautta. Koulupoissaolot vähenivät, koska nuorten Vuosi yrittäjänä- ohjelmassa perustama yritys synnytti merkityksellisen tekemisen tunteen. Ohjelman jälkeen nuorten itsensä kokemana päätöksentekokyky, johtajuustaidot, koordinointikyky, esiintymistaidot, aloitekyky ja sinnikkyys olivat merkittävästi korkeammat kuin vertailuryhmällä samassa koulussa. 

Yhtälailla tulokset osoittavat, että yrittäjyyden kautta taitojen oppiminen ei ole keneltäkään pois. Intentioita tärkeämmäksi nousevat nuorten selkeä viesti opiskeltavien kokonaisuuksien ymmärtämisestä, yhdistämisestä ja soveltamisesta. Ammatillisen koulutuksen reformi tarjoaa koulutuksen järjestäjille mahdollisuuden edistää työelämävalmiuksien kehittymistä jo opintojen aikana. Opintojen valinnaisuuden varmistaminen on näin ollen tärkeää, että yksilölliset opintosuunnitelmat toteutuvat.

Tutkimukseen osallistuneiden opettajien mielestä yrittäjyyskasvatus Vuosi yrittäjänä- ohjelman kautta on moderni tapa opettaa sopeutumaan ja työllistymään murrosvauhdissa. Opettajat kokevat, että opiskelijoiden kanssa tehtävä yhteistyö paranee. Muiden opettajien kanssa jaettu vastuu ja sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö antavat opettajalle hyvät eväät ammatilliseen kehittymiseen.

Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa käyttää 68 ammatillisen koulutuksen järjestäjää Suomessa yli 120:ssa toimipaikassa. Nuorten ajatuksiin työelämästä ja yrittäjyydestä voi tutustua Uskalla Yrittää -finaalin messuilla 18.4.2018 kello 15-19 kauppakeskus Kampissa. Finaalissa on mukana 90 NY-yritystä. 

Lisätietoa ohjelmasta www.nyvuosiyrittajana.fi ja tutkimuksesta www.nuoriyrittajyys.fi

Kirjoittaja

Virpi Utriainen
toiminnanjohtaja, Nuori Yrittäjyys ry

Utriainen Virpi

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi