Yrittäjyys uravaihtoehtona mahdollistettava kaikille opiskelijoille

05.08.2020

Yrittäjyyskasvatuksen avulla vaikutetaan myönteisesti nuorten työllisyyteen ja omiin verkostoihin. Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisältyvä yrittäjyys on oppijalle yksi merkittävä uravaihtoehto, joka meidän tulee tehdä mahdolliseksi kaikille oppijoille. Ammattiin oppijan tulee voida suoraan opintojen aikana kokeilla ja kokea työskentelyä yrittäjän ympäristössä turvallisesti ja ohjatusti. Ammatillisiin tutkintoihin soveltuvaa oppimateriaalia on siksi syytä tarkastella käytännön kautta. 

Bisnekset verkkoon 2019 –hankkeessa on tuotettu ammatillisiin opintoihin maksuttomat yrittäjyyden oppimateriaalit, joita voidaan modifioida eri ammattialoille soveltuviksi. Materiaalit ovat käytännön työn oppimista täydentäviä, ja tarjoavat erilaisille oppijoille yrittäjyyden näköalapaikan jo opintojen aikana. Materiaalit täydentyvät vielä yrittäjyyden tarinoiden videoilla, joissa tarkastellaan yrittäjyyttä aina verotuksesta yhdessä yrittämiseen. 

Jo hankkeen alkaessa oli itsestään selvää, että valmiit oppimateriaalit tulevat kaikkien Suomen ammatillisten oppilaitosten vapaasti hyödynnettäviksi, ei ainoastaan hankkeen osapuolten käyttöön. Maksuttomat materiaalit vähentävät sekä oppilaitosten että opiskelijoiden oppimateriaalikustannuksia. Pystyäksemme todella vastaamaan vaatimukseen yrittäjyydestä uravaihtoehtona kaikille oppijoille laadittiin selkokieliset materiaalit, jotka soveltuvat kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin ja perustuvat ammatillisiin opetussuunnitelmiin. Materiaalit laajenevat syksyn aikana myös ruotsinkielisiksi. Digitaalisuuden ansiosta oppimateriaalit tavoittavat ammattiin oppijat sekä Suomessa että kv-jaksoilla riippumatta sijainnista. 

Yhteistyössä on voimaa 

Bisnekset verkkoon 2019 -hanke on loistava esimerkki usean eri ammatillisen koulutuksen järjestäjän toimivasta ja osaamista jakavasta yhteistyöstä. Materiaalit on suunniteltu ja tuotettu työryhmissä ammatillisten oppilaitosten yrittäjyysasiantuntijoiden kesken ja pilotoiden oppijoiden kanssa. Hankkeessa kanssamme ovat olleet mukana Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Ammattiopisto Live, Vantaan ammattiopisto Varia, Talous ja nuoret TAT sekä Nuori Yrittäjyys ry. Opetushallitus on rahoittanut oppimateriaalien tekoa.

Yhteistyömme kantoi hedelmää ja nyt onkin kaikille saatavilla oppimateriaalit tutkinnon osiin   

•    Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, yrittäjyyden osa, 1 osp  
•    Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp  
•    Yrityksessä toimiminen, 15 osp  

Uskallan sanoa, että hankkeessa on tuotettu juuri ne laadukkaat digitaaliset yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaalit, joita on paljon kaivattu. Nyt meidän tehtävä on tutkinnosta riippumatta ottaa oppimateriaalit käyttöön ja mahdollistaa kaikille oppijoille heidän ansaitsemansa yrittäjyyden näköalapaikka jo opintojen aikana. 

Stadin ammatti-ja aikuisopiston yrittäjyyskasvatuksen ja kilpailutoiminnan erityisasiantuntija Sari Karjalainen työn ulkopuolella:  Äänikirjoja kuunnellessa joko kävelen tarinoiden siivittämänä tai rentoudun neuloen nautiskellen eri materiaaleista ja väreistä. Ammatillisen koulutuksen kilpailutoiminta on myös vapaa-aikani intohimo niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Elämä on ihanaa ihan joka päivä on mottoni.

Kirjoittaja

Sari Karjalainen
Lehtori, erityisasiantuntija, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Karjalainen Sari