Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Yrittäjyyden oppimista on helppo lisätä!

31.12.2018

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät arvostavat yrittäjyyttä, ja tämä näkyy vahvasti niiden strategioissa. Yrittäjyyden toteuttamisessa oppilaitosten arjessa on kuitenkin vielä melkoisesti kehitettävää. Karvin tekemässä Yrittämään oppii yrittämällä -arvioinnissa nousi esiin huikea määrä hyväksi koettuja käytäntöjä, joilla voidaan edistää yrittäjyyden integrointia oppilaitosten arkeen. 

Yrittäjyyden opettamisessa ja yrittäjyyttä tukevassa toimintakulttuurissa oli havaittavissa monenlaisia puutteita. Arvioinnin mukaan ammatillisessa koulutuksessa ei opita kovin hyvin yrittäjän tarvitsemia tietoja, yrittäjyyteen liittyvässä tiedotuksessa on ongelmia, henkilökuntaa ei saada mukaan yrittäjyyden opettamiseen eikä resursseja ohjata tarpeeksi yrittäjyyden edistämiseen. Lisäksi koulutuksen järjestäjien toimintakulttuureissa oli piirteitä, jotka vähensivät opiskelijoiden motivaatiota ja sitä kautta vaikeuttivat yrittäjämäisen toimintatavan oppimista. Opiskelijoilla oli lisäksi paljon ilmoittamattomia poissaoloja. Työelämän edustajien mukaan osalla ammatillisesta koulutuksesta valmistuvista opiskelijoista on muutoinkin puutteita työelämävalmiuksissa.

Oppilaitoksissa on kehitelty hyviä käytäntöjä, joilla on voitu lisätä opiskelijoiden motivaatiota ja puuttua yrittäjämäisen toimintatavan oppimiseen liittyviin ongelmiin. Arviointihaastatteluissa ja sidosryhmätapaamisissa tuli esiin useita käytännössä hyviksi todettuja toimintatapoja yrittäjän tarvitsemien tietojen ja työelämävalmiuksien oppimisen edistämiseksi. Näitä ovat muun muassa erilaiset opiskelijoita vastuuttavat ja ongelmanratkaisuun kannustavat menetelmät sekä käytännönläheiset tavat oppia yrittäjän tarvitsemia tietoja.

Nyt tulisikin panostaa hyväksi todettujen käytäntöjen levittämiseen ja käyttöönoton mahdollistamiseen. Käytännössä yrittäjyyden oppimista voidaan lisätä hyvin pienilläkin teoilla. Taitavalla johtamisella ja motivoituneella opetus- ja ohjaushenkilöstöllä voidaan saada helposti ja pienellä vaivalla aikaan hyviä tuloksia.


Kirjoittaja on toiminut pitkään ammatillisessa koulutuksessa yhteisten tutkinnonosien opettajana ja työskentelee vuoden vaihteeseen saakka arviointiasiantuntijana Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa. Tammikuussa hän palaa takaisin opettajan tehtäviin.
 

Kirjoittaja

Juha Vettenniemi
opettaja, Omnia

Vettenniemi Juha

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi