Yhteistyötä ja luottamusta

14.11.2017


Olen aloittanut Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana tänä syksynä. Toimin jo edellisellä kaudella johtokunnan jäsenenä ja noustuani varsinaiseksi valtuutetuksi Kajaanin kaupunginvaltuustoon, aukesi paikka johtokunnan puheenjohtajana. Olen perheellinen ja toimin asiantuntijatehtävissä Terrafame Oy:n monimetalliyhtiössä Sotkamossa.

Ajankäyttö on aina valintojen tekemistä. Turussa järjestettiin opetus- ja kulttuuriministeriön, Turun Aikuiskoulutuskeskuksen, Turun ammatti-instituutin sekä AMKE ry:n toimesta ammatillisen koulutuksen seminaari kuun vaihteessa. Tapahtuman yhteydessä oli myös AMKE ry:n yhdistyskokous, jossa toimin johtokunnan päätöksellä Kajaanin kaupungin yhdistyskokousedustajana. Tapahtumaan osallistuminen herätti monenlaisia ajatuksia ammatillisesta koulutuksesta ja luottamushenkilöroolin hoitamisesta.

Jo kesällä, kun luottamushenkilöroolini oli varmistunut, keskustelin koulutusliikelaitoksen johtajan kanssa puheenjohtajan roolista, tehtävistä ja vastuista. Yhtenä asiana nousi esille yhdistyskokousedustajana toimiminen. Olin merkinnyt Turun päivät tiukasti kalenteriin ja varautunut roolini hoitamiseen. Ennen Turkuun lähtöä katselin netistä ohjelmaa ja osallistujalistaa. Huomasin, että paikalla on aika vähän luottamushenkilöiden edustusta. Yhdistyskokousedustajien nimenhuudossa asia tuli myös näkyville ja virkamiehet käyttivät laajasti ääni- ja puhevaltaa. 

Myös AMKE ry:n hallituksessa virkamiesten määrä on suuri. En pidä hallituksen koostumusta sinänsä huonona asiana, sillä valtaosin ollaan ammatillisen koulutuksen ydinsubstanssin äärellä. Kysymys kuitenkin kuuluu: mikä on luottamushenkilöiden rooli, merkitys ja vastuu ammatillisessa koulutuksessa ja siten myös AMKE ry:n toiminnassa?

Luottamushenkilöillä on keskeinen asema edustukselliseen demokratiaan perustuvassa päätöksenteossa ja siten verorahojen käytössä. Ammatillisen koulutuksen luottamushenkilön on tunnettava toimintaympäristö ja osattava toimia siinä omassa roolissaan. Luottamushenkilöllä täytyy olla tarvittavat perustiedot koulutustoimintaa ohjaavista laeista, säännöistä ja ohjeista. Kuntalaki on aina toiminnan perustana ja kaikkien osapuolten on osattava kunnioittaa luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välistä työnjakoa.

Luottamushenkilöiden motivaatio ja asioista kiinnostuminen ei takaa aina onnistunutta päätöksentekoa. Viranhaltioiden tehtävänä on perehdyttää luottamushenkilöt ja ottaa heidät mukaan kaikkeen tarvittavaan toimintaan. Kajaanissa tässä ollaankin onnistuttu mielestäni todella hyvin. Keskinäistä luottamusta rakennetaan yhteistyötä tekemällä.

Luottamushenkilön täytyy ymmärtää koulutuksen järjestäjän roolin laaja-alaisuus niin työnantajan kuin asiakkaidenkin osalta. Monesta suunnasta ja tasosta tulevista viesteistä on pyrittävä muodostamaan kokonaisnäkemyksiä, joiden pohjalta edelleen päätöksiä. Tälläkin lyhyellä ajanjaksolla, minkä olen puheenjohtajan tehtävää hoitanut, on yhteydenottoja koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyen tullut niin opettajilta, oppilaita kuin kansalaisiltakin. Asioihin perehtyminen ja yhteistyö viranhaltijoiden kanssa ovat konkretisoituneet yhteydenottoihin vastatessa ja asioista keskustellessa. Luottamustoimessa korostuvat myös tehtävän hoitamisen moraaliset ja eettiset arvot.

Luottamushenkilöillä ja viranhaltijajohdolla tulee olla yhteistä aikaa asioiden ja viestien pohtimiseen. Ammatillisen koulutuksen seminaariin osallistuminen antoi siihen hyvät puitteet. Turun päivien ohjelmasta uskallan todeta, että ainakin allekirjoittaneen ja johtokuntamme jäsenten osalta puheenvuoroissa esitellyt asiat olivat tulleet jo esitellyiksi johtokunnan esittelijän katsauksissa omien kokouksien yhteydessä. Nyt tuli vahvistusta ja vanhan kertausta. Viranhaltijoille tuskin tuli mitään varsinaisesti uutta. Kainuussa mökkeilevän Esko Valtaojan ajatuksia on aina mielenkiintoista kuulla ja samalla sparrata omia ajatuksia.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitosta johdetaan johtokunnan hyväksymän strategian kautta. Aktiivinen ja strateginen päätöksenteko on samaa kuin nykyisten ja tulevaisuuden mahdollisuuksien havaitseminen ja hyödyntäminen. Mitkä voisivat olla tällaisia mahdollisuuksia Kainuulle ja Koillismaalle ammatillisen koulutuksen osalta? Menestys on aina oikeiden ratkaisujen summa ja siinä luottamushenkilöillä on varmasti oma osansa. 
Erilaisissa yhteistyöverkostoissa ja tapaamisissa on mahdollista kehittää osaamista ja päätöksentekokykyä. Uskon, että AMKE ry:n tapahtumilla ja tapaamisilla on siinä oma merkityksensä, nähdään siis niissä!

Kirjoittaja

Pauli Pyykkönen
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja

Pyykkönen Pauli

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi