Yhteinen ääni kuuluu kauas

23.06.2021


Joskus muinoin silloisen toimittajaurani alkupuolella kritisoin pienen kunnan oman linjan mukaisia  päätöksiä siitä näkökulmasta, että yksinänsä ei kukaan pieni pärjää ja yhteistyö on olemassaolon elinehto. Lainasin Kirsi Kunnaksen siilirunoa: ”Se yksinänsä eli ja piikein piikitteli, ja piikkikuoren alla sitten itkeskeli.” Pyydän anteeksi silloiselta kunnanjohtajalta aiheuttamaani kunnallispoliittista myrskyä, jonka sai aikaan silloin suhteellisen kapeakatseinen näkemykseni ja kokemukseni kunnan talousjohtamisesta. Mutta yksi asia on, jonka tuossa edelleen allekirjoitan: yhteistyö on se, joka meitä organisaatioina ja toimijoina kantaa tulevaisuuteen ja kohti yhteistä päämäärää.  

Meillä Luovissa yhteistä päämäärää viitoittaa Luovin kurssi. Siinä kuvattua strategiaa on kuluneen työvuoden aikana suunnattu yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmiemme kanssa. Luovin kurssissa on nostettu painokkaasti esille myös yhteistyön ja verkostotyön merkitys toiminnallemme. Strategisiin tavoitteisiin on kirjattu, että tärkeä osa toimintaamme on vaikuttava verkostoyhteistyö. Esimerkiksi AMKE- ja AMEO-verkostojen avulla pyrimme aktiivisesti vaikuttamaan mm. ammatillista koulutusta ohjaavan lainsäädännön ja päätösten valmisteluun ja käymään avointa vuoropuhelua päätöksentekijöiden kanssa. 

Yhteistyö, yhteinen vaikuttaminen ja sen voima on teema, josta olemme keskustelleet myös AMKEn brändityön äärellä AMKEn viestintäverkostossa. Ammatillisen koulutuksen imagon kirkastaminen ja vetovoiman lisääminen ovat yhteisiä tavoitteitamme ja teemme sitä esimerkiksi #väylätauki -kampanjan kautta. Yhteinen ääni kuuluu selkeämmin ja kauemmas kuin yksittäinen ääni.

Verkostoyhteistyön positiivinen voima näkyy myös osaamisen jakamisessa ja vertaistuessa. AMKEn viestintäkahvit keräävät kerran kuukaudessa yhteisten teemojen äärelle viestintäasiantuntijoita eri oppilaitoksista. Näillä etäkahveilla on jaettu hyviä käytäntöjä ja keskusteltu viestinnän ajankohtaisista aiheista: verkkopalveluista, asiakkuudenhallinnasta ja työhyvinvoinnista korona-aikana. Myös tässä näkyy yhteistyön voima: osaamisen jakaminen, toisilta oppiminen ja vertaistuki samaa työtä tekeviltä auttaa meitä kaikkia kehittämään omaa toimintaamme ja työtämme ja sitä kautta tuottamaan entistä laadukkaampia koulutuspalveluita. Kollegoiden kanssa koronamurheiden jakamisen jälkeen arkikin on tuntunut pikkaisen keveämmältä kantaa.

P.S. Jos haluatte vilkaista, miltä uusi Luovin kurssi näyttää, se löytyy täältä.

Ammattiopisto Luovin tieto- ja viestintäjohtaja, AMKEn viestintäverkoston jäsen Susanna Kangas työn ulkopuolella: Vapaa-ajallani olen tanssiin hurahtanut Latinohips-ohjaaja, joka myös hiihtää, juoksee, joogaa ja ahmii kesäisin dekkareita. 

Kirjoittaja

Susanna Kangas
Tieto- ja viestintäjohtaja, Ammattiopisto Luovi

Kangas Susanna