Vihreä tulevaisuus odottaa tekijöitään

11.10.2022


Kykymme pilata planeetta on ylivoimaisesti ylittänyt kykymme ymmärtää tekojemme yksityiskohtia. Olemme tekemässä suunnatonta geofyysistä koetta, jonka kohteena on maapallo ja uhrina sen asukkaat. Nyt täytyisi pikaisesti hillitä elinehtojen huononemista. Kuitenkaan ei ole monestakaan asiasta tarvittavia tietoja, vielä toistaiseksi. Tarvitaan aikaa. Mutta onko sitä?

Näin kirjoitin koulun esseessä vuonna 1989, 33 vuotta sitten. Tietoa meillä alkaa jo olla, mutta se ei riitä. Kestävä tulevaisuus tarvitsee toimintaa ja ratkaisuja. Näitä syntyy motivoituneiden ja osaavien käsiparien kautta. Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on kouluttaa kestävän kehityksen käytännön osaajia tulevaisuuden työelämään, jotta säilytämme ihmisen ja planeetan elinkyvyn. 

Tekojemme perustaksi tarvitsemme planetaarista sivistystä, joka antaa meille ymmärrystä siitä, miten ylisukupolvisuus, paikallinen ja globaali sekä ihminen ja luonnon ekosysteemit kietoutuvat toisiinsa. Sivistymättömyys tarkoittaa toimia, joilla luonnonvaroja käytetään yli rajojen, ilmasto lämpenee ja luonnon sukupuuttoaalto etenee. Planetaarinen sivistys yhdistää menneen ja tulevan, ottaa huomioon oman toiminnan merkityksen laajemmissa yhteyksissä ja sisältää ajatuksen huolenpidosta.

Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelma on meitä kaikkia yhdistävä yhteinen työ kohti kestävää tulevaisuutta. Sataedun koordinoima ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan laadintatyö etenee. Mukaan on kutsuttu kaikki ammatillisen koulutuksen toimijat. Kestävyystiekartta luotsaa ammatillista koulutusta kohti tulevaisuutta, joka on nykyistä vihreämpi, vastuullisempi ja kestävämpi. Tiekartta tulee antamaan pelimerkit tavoitteille sekä käytännön ratkaisuesimerkkejä. Muutos tulee koskemaan johtamista, arvoja, toimintakulttuuria, pedagogiikkaa ja osaamista, työelämäyhteistyötä ja oppimisympäristöjä.

Euroopan neuvoston suositus vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä koskevasta oppimisesta korostaa, että hyvistä toimista huolimatta on tarve jatkaa ja tehostaa toimia vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen oppimisen vahvistamiseksi. Tavoite on, että eri-ikäiset oppijat saavat laadukasta, tasapuolista ja osallistavaa kestävän kehityksen koulutusta, jossa yhdistyvät ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat. 

Kestävän ja vihreän osaamisen määrittelyn perustana voi käyttää GreenCompia eli eurooppalaista kestävyysosaamisen viitekehystä. Viitekehys kuvaa osaamisia, jotka vahvistavat eettisiä, vastuullisia ja planetaarisia ajattelun ja toiminnan tapoja. Kestävyysosaamisen viitekehys tuo tukea pedagogisiin valintoihin ja käytännön oppimiseen. Yhteisesti voimme tehdä ratkaisuja, joilla polku tutkinnon perusteista oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen kulkee kohti kestävää ja vihreää tulevaisuutta.


Opetushallituksessa ammatillisen koulutuksen ja kestävyysosaamisen kehittämistehtävissä toimiva Anne Liimatainen työn ulkopuolella: Vapaa-aikanani viihdyn luonnossa sen antimia keräten ja maisemista nauttien. 

Kirjoittaja

Anne Liimatainen
opetusneuvos, Opetushallitus

Liimatainen Anne