Vietämme oppisopimusviikkoa ja katsomme tulevaisuuteen!

07.10.2020


Ammattitaidon merkitys työpaikan jatkuvuuden ja liiketoiminnan kasvun edellytyksenä on kiistaton. Soveltuvan osaamisen haasteet kohdistuvat yhtä lailla yrittäjiin, työnantajiin ja työntekijöihin kuin työmarkkinoille tuleviin ja pyrkiviin.  

Oppisopimuksia toteutetaan kuunnellen työpaikkoja, yrityksiä ja koulutukseen osallistujia. Työelämäpalautteita kerätään ensi vuonna osana tulosrahoitusta. Toimiminen erilaisissa työelämän yhteistyöverkostoissa ja kumppanuudet työpaikkojen kanssa edistää hyvän palautteen saamista.

Oppisopimuskoulutukseen heijastuu tällä hetkellä suuria odotuksia, sillä oppisopimukset vastaavat osaltaan yritysten henkilöstön osaamisen ja yritysten kilpailukyvyn haasteisiin sekä edesauttavat työllistymistä. Oppisopimus nähdään myös soveltuvan yhtä lailla huippuosaamisen tuottamiseen ja toisaalla perinteistä ammattikoulutusta vieroksuvien ammattitaidon kartuttamiseen. Tällä hetkellä OKM:n asettamassa työryhmässä pohditaan erityisesti oppisopimuskoulutusta nuorten kannalta. Polut koulutussopimuksesta oppisopimukseen nousevat tärkeinä esille.

Kaikkien kohderyhmien kohdalla oppisopimusten ytimessä ovat työpaikan työtehtävät, joissa ammattitaitoa syntyy. Ilman osaamista tuottavaa työtä ja työnantajia ei oppisopimuskoulutusta voida järjestää. Ilman yhteistyöyrityksiä ja –työnantajia ei voida myöskään ratkaista nuorisotyöttömyyttä tai saavuttaa kansallista visiota Suomesta maailman osaavimpana kansana. 

Toivotan Suomen Oppisopimusosaajat ry:n hallituksen puolesta kaikille oikein hyvää oppisopimusviikkoa!

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista oppisopimusviikkoa. Teemaviikolla tiedotetaan tehostetusti oppisopimusten mahdollisuuksista eri suuntiin ammattiin opiskeleville, koulutukseen hakeutuville, työnantajille ja yrittäjille sekä oppilaitosten henkilöstölle. Viikon suojelijana toimii OKM:n ylijohtaja Mika Tammilehto.

Opso ry:n puheenjohtajana ja Koulutuskuntayhtymä OSAOssa työelämä- ja yrityspalveluissa palvelujohtajana toimiva Virpi Spangar työn ulkopuolella: "Vapaa-aikana yritän liikkua, kesäisin golfin merkeissä. Liikunta on hyvä vastapaino työlle."

Kirjoittaja

Virpi Spangar
Puheenjohtaja, OPSO – Suomen Oppisopimusosaajat ry

Spangar Virpi