Vauhtia Varsinais-Suomessa – myös päätöksenteossa

26.01.2017

Varsinais-Suomessa tapahtuu! Uudenkaupungin autotehdas palkkaa 1500 uutta henkilöä. Meyerin Turun telakan tilauskirjat ovat täynnä pitkälle 2020-luvulle – työvoimatarve kasvaa tasaisen kiihtyvästi sekä telakalla että sen alihankkijaverkostossa. Sandvik ilmoitti ensin lakkauttavansa Turun tehtaan – hetkeä myöhemmin ilmoitti tuplaavansa tuotantonsa!

Varsinais-Suomeen on saapunut äkillinen massarekrytointien tarve tilanteessa, jossa työvoimakoulutuksen määrää on vähennetty radikaalisti viimeisten vuosien aikana. Koulutuksen tarvetta on hankalaa ennakoida ja kansantalouden realiteetit on tunnustettava – työvoiman kysynnän kasvuun on reagoitava nopeasti, mieluiten heti.

Käänne työllisyystilanteessa on Varsinais-Suomen kannalta todellinen menestystekijä. Miten varmistamme sen, että menestys jatkuu ja jo saavutetut onnistumiset varmistetaan?

Ammatillinen aikuiskoulutus on tottunut toimimaan nopeasti. Turun Sanomien pääkirjoituksessa 16.1.2017 todettiin ammatillisen aikuiskoulutuksen olevan työvoimakoulutuksellaan ns. nopean toiminnan joukkoja koulutusrintamalla. Tämä reitti johtaa kouluttautuvilla nopeasti töihin, työnantajille on puolestaan tarjolla osaajia nopeasti silloin kun niitä tarvitaan.

Ammatillisilla aikuiskouluttajilla Varsinais-Suomessa on osaamista, resursseja ja kykyä vastata käsillä oleviin haasteisiin. Nyt on oleellista turvata näiden kouluttajien mahdollisuudet varmistaa osaltaan osaavan työvoiman saatavuus alueella.

Mitä on jo tehty, mitä pitäisi vielä tehdä?

Varsinais-Suomen liitto on Ilkka Kanervan ja Kari Häkämiehen johdolla koonnut positiivisen rakennemuutoksen työryhmän. Rakennemuutos on leimautunut aiemmin pääosin tehtaiden sulkemisen ja massatyöttömyyden ilmiöksi. Tästä syystä positiivisen rakennemuutoksen painottaminen on tarpeen.

Työryhmä on koottu nopeasti, ryhmän osallistujat on valittu kattavasti, työskentely on ollut nopeaa, päämäärätietoista ja tuloksiakin on jo saatu.

Työryhmän ja Varsinais-Suomen ELY:n yhteisponnistusten johdosta ministerit Lindström ja Lintilä ovat 20.1.2017 julkaistussa ministeriön tiedotteessa luvanneet mittavia lisäpanostuksia Varsinais-Suomen työvoimatarpeisiin vastaamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on puolestaan Ministeri Grahn-Laasosen toimesta asettanut selvitysmiehen tarkastelemaan Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen tukitarpeita.

Edellä mainitut toimet täydentävät hyvin toisiaan – toisilla toimilla vastataan akuuttiin tarpeeseen nopeasti, toisilla varmistetaan kasvun ja kehittymisen mahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Positiivista, eikö?

Kirjoittaja

Tommi Forss
toimitusjohtaja, Turun aikuiskoulutussäätiö

Forss Tommi