Vähemmän on enemmän – miksi HOKS:ia pitää karsia?

09.11.2023

HOKS:ia pitää yksinkertaistaa, käy ilmi OAJ:n juuri valmistuneesta selvityksestä. HOKS on paisunut kaikenkattavaksi koneistoksi, jonka ydin on häviämässä.  

Henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma eli HOKS puhuttaa kenttää. Ei ihme, onhan se yksi merkittävimmistä ammatillisen toisen asteen tukikeinoista ja prosesseista.  HOKS:ien tekemiseen ja päivittämiseen menee oppilaitoksissa useita satoja työvuosia.  

On tiedossa, että HOKS puuttuu osalta opiskelijoista (12-25 % eri tutkimuksissa). Hallitusohjelmassa halutaan korjata tämä. HOKS:n tietojen laadusta on myös oltu huolissaan, onhan sen parantamiseen ohjattu myös miljoonia strategiarahoituksena.    

HOKS:n käyttöönotosta on viisi vuotta. Nyt on aika pysähtyä. Teimme OAJ:ssa selvityksen HOKS:sta koulutuksen järjestäjien ja opettajien näkökulmasta. Koulutuksen järjestäjien ja opettajien näkemykset ovat yhtenäiset ja varsin selkeät. HOKS on ehdottoman tarpeellinen, mutta sitä pitää yksinkertaistaa.  

HOKS luo säännönmukaisuutta ja rakennetta ohjauskeskusteluun, auttaa suunnittelussa, toimii jopa oikeusturvana. Samanaikaisesti sitä kuvaillaan kohtuutonta kirjaamista vaativaksi aikasyöpöksi, jossa huomio menee opiskelijasta kirjaamiseen. Yksittäisestä opiskelijasta kirjataan jopa satoja tietoja kankeasti toimiviin järjestelmiin. Jatkotiedonsiirtotarpeet kuormittavat kohtuuttomasti oppilaitoksia.  

Miten tähän on päädytty?  

Miten ideologialtaan hyvästä asiasta on muodostunut raskas koneisto? Kun HOKS otettiin käyttöön reformin yhteydessä, sen tavoitteet olivat tärkeät: keskiössä on opiskelija ja hänen yksilölliset tarpeensa. 

Yksilöllisyydessä piileekin yksi HOKS:n haasteista. Yksittäisen opiskelijan HOKS-prosessi on helppo kuvata: tavataan opiskelija, suunnitellaan hänet opinnot, päivitetään HOKS:ia opintojen edetessä. Kun opiskelijoita on tuhansia, menee paitsi ohjaukseen, myös yksityiskohtaiseen kirjaamiseen aivan liikaa aikaa.  

Toisena haasteena on HOKS:n monet tavoitteet. Ydintavoitteen, opiskelijan ohjaamisen, lisäksi HOKS vaikuttaa mm. oppilaitosten rahoitukseen, auttaa oppivelvollisuuden seurannassa ja tietojen keräämisessä. Kun tehtäviä on liikaa, ydintehtävä helposti hämärtyy.  

Kolmantena haasteena on HOKS:n kehittämisen tapa. HOKS:ia on vuosien aikana kehitetty lisäämällä siihen uutta tietosisältöä. Mitään ei jätetty pois. HOKS onkin paisunut valtavaksi. HOKS:n kehittämisen tulee kuitenkin olla muutakin kuin sitä, että lisätään vanhan päälle uutta. Kehittäminen on myös karsimista.  

Kill your darlings 

Selvitys osoittaa, että nyt on aika pysähtyä ja karsia HOKS:ia. Tarvitaan saumatonta prosessia: kohtuullista määrää tietosisältöä, joustavia järjestelmiä ja tiedonsiirtoa. Tämä työ tulee tehdä ohjaavien viranomaisten, oppilaitosten ja opettajien tiiviinä yhteistyönä. HOKS:ia selkeyttämällä vapautetaan resursseja hallinnollisesta työstä siihen kaikkein oleellisempaan – opetukseen ja opiskelijan kohtaamiseen. 

OAJ:n erityisasiantuntija Mirjami Lehikoinen työn ulkopuolella: tanssin FinTastic Moms-joukkueessa. Minut löytää myös joukkuevoimistelu- ja showtanssikilpailujen katsomoista tai opiskelemasta. 

Kirjoittaja

Mirjami Lehikoinen
erityisasiantuntija, OAJ

Lehikoinen Mirjami